Your Payment Service ProviderВашият доставчик на платежни услуги

About intro

Headquartered in Varna, Bulgaria, Twinstar has been operating since 2004, establishing a strong foundation in the contactless technology landscape.С централен офис във Варна, България, дружеството е съзададено през 2004 г., като още от началото инженерният фокус е върху проектирането и разработването на картови системи.

Our expertise is centered around designing and developing NFC smartcard payment readers for the Vending, EV charging and Transport industries. As an official distributor of Gemini 2000, a renowned Payment Solution Provider, we offer top-of-the-line solutions to meet the evolving demands of the market. Our technical capacity and manufacturing base, along with maintaining key partnerships, enable us to deliver high-quality and reliable comprehensive solutions to our clients.Днес решенията на Туинстар са основно в сферата на безконтактните плащания и са най-подходящи за вендинг машини, устройства за зареждане на електрически и хибридни автомобили, както и за безконтактно издаване на пътнически билети. Като официален дистрибутор на Gemini 2000 - утвърден британски производител на безконтактни четци, ние предлагаме цялостни решения от най-високо ниво, които отговарят на постоянно променящите се изисквания на пазара.

In addition to our core areas of expertise, we have extensive experience in developing access control readers, ticket machines, and ticket validators for the transport industry. As a renown R&D company we have also taken part in developing high-technical devises for various underwater research projects. This unique background sets us apart and reflects our commitment to exploring innovative technologies and pushing boundaries.В допълнение, Туинстар има богат опит и в разработването на четци за контрол на достъпа, билетни машини и валидатори на билети за транспортната индустрия. Други интересни начинания, свързани с научноизследователската и развойната дейност на дружеството са високотехнологични устройства за различни подводни изследователски проекти.

Choose Twinstar as your trusted technology partner for reliable and cutting-edge hardware and software solutions, that would meet your unique needs in the contactless payment industry.Този всестранен опит ни отличава от останалите технологични компании и потвърждава нашия стремеж да изследваме иновативни технологии във всяко начинание.

"We're just a click away!Ние сме само на клик разстояние!

Reach out to us and discover how we can assist you.Свържете се с нас и открийте как можем да Ви помогнем.